• София, пк 1111, ул. Постоянство 67Б

    тел. +359 885 57 49 66, +359 887 51 71 36

Булфин Консулт ООД е компания, основана от съдружници и управа с дългогодишен опит в инвестициите, търговията и посредничеството. Нашата цел е да предлагаме качествени и достъпни услуги в областта на финансите и инвестициите като обвързан агент по смисъла на MiFID II на Европейската общност. В момента компанията е в процедура по легализиране на това качество за лицензиран инвестиционен посредник – TRADERNET LTD. Основен актив на този посредник – TRADERNET.COM е интернет платформа за търговия, осигуряваща пряк достъп до водещите капиталови пазари – NYSE, EURONEXT, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Московская Биржа и Казахстанска Фондовая Биржа.

ФОРУМ И АНАЛИЗИ